Nazwa

Ramowy rozkład dnia

 

RAMOWY ROZKŁAD DNIA DLA DZIECI STARSZYCH


8.00 - 8.30 schodzenie się dzieci, zabawy dowolne, praca indywidualna.
8.30 - 8.45 czynności higieniczne, przygotowanie do śniadania.
8.45 - 9.00 śniadanie.
9.00 - 10.30 realizacja zadań edukacyjnych poprzez zajęcia z całą grupą.
9.45 - 11.45 spacery, zabawy dowolne na placu przedszkolnym lub w sali zabaw, zabawy ruchowe, zabawy podejmowane z inicjatywy dzieci,
11.45 - 12.00 czynności porządkowo-higieniczne, przygotowanie do obiadu.
12.00 - 12.30 obiad.
12.30 - 13.00 zabawy dowolne, ćwiczenia indywidualne z dziećmi dostosowane do ich możliwości i potrzeb.


 

RAMOWY ROZKŁAD DNIA DLA DZIECI MŁODSZYCH


8.00 - 8.30 schodzenie się dzieci, zabawy dowolne, zabawy integrujące grupę.
8.00 - 8.45 przygotowanie do śniadania.
8.45 - 9.00 śniadanie.
9.00 - 9.45 zintegrowana działalność edukacyjna w oparciu o podstawę programową.
9.45 - 10.45 spacery, zabawy dowolne na placu przedszkolnym lub w sali zabaw, zabawy ruchowe, zabawy podejmowane z inicjatywy dzieci.
10.45 - 11.45 ćwiczenia indywidualne z dziećmi dostosowane do ich możliwości. 
11.45 - 12.00 przygotowanie do obiadu.
12.00 - 12.30 obiad,
12.30 - 13.00 słuchanie opowiadań nauczyciela na podstawie literatury dziecięcej, zabawy dowolne według zainteresowań dzieci.


100firm