Nazwa

Programy edukacyjne

 
Praca dydaktyczno – wychowawcza  w roku szkolnym 2016/2017, oparta jest na następujących programach 


1. Podstawa programowa z dnia 23 grudnia 2008r. (Dz. U. z dnia 15 stycznia 2009 r. Nr 4, poz. 17);  

2. Program wychowania przedszkolnego "Kocham przedszkole" Mirosława Pleskot, Agnieszka Staszewska-Mieszek

3.  Programy
   -  Akademia Aquafresh -Ogólnopolski Program edukacji zdrowotnej dla przedszkoli
   -  Czyste powietrze wokół nas - Pprogram przedszkolnej edukacji antytytoniowej

4. Promujemy również akcję „Cała Polska Czyta Dzieciom” - poprzez głośne czytanie przez nauczycieli oraz zaproszonych gości (rodziców, dziadków, zaproszonych gości). 

5. Dwa razy w roku szkolnym (jesienią i wiosną), nauczycielki prowadzają obserwacje i diagnozy przedszkolne z wykorzystaniem „ Arkuszy obserwacji dziecka”,  których analiza pozwoli określić ewentualne  trudności i potrzeby dzieci. Arkusze ułatwią usystematyzowanie pracy dydaktyczno – wychowawczej nauczyciela. Proces ten pozwala na bardziej szczegółowe zaobserwowanie rozwoju danego dziecka. 
 
 
100firm