Nazwa

OGŁOSZENIE - DYŻUR WAKACYJNY

Szanowni Państwo zbliża się okres wakacyjny, w naszym przedszkolu przerwa wakacyjna będzie trwała od 1 lipca 2020r. do 31 lipca 2020r.
Dyżur wakacyjny pełnić będziemy od 1 sierpnia 2020r. do 31 sierpnia 2020r.
W lipcu dyżurować będzie Przedszkole Miejskie Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Pułtusku ul. Krajewskiego 3.
W dyżurujących przedszkolach stosowane będą procedury bezpieczeństwa w związku z występowaniem COVID – 9.
1  W pierwszej kolejności z przedszkola korzystają te dzieci, których rodzice nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu.
2  Pierwszeństwo  mają dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID - 9.

W terminie do 15 czerwca rodzic składa wniosek o przyjęcie na dyżur wakacyjny dyrektorowi placówki, do której uczęszcza jego dziecko.

Dokumenty do pobrania:
1 RODO PM 3
2 RODO PM 4
3 RODO PM 5
4 Wniosek o przyjecie dziecka do przedszkola
5 Wola
6 Oświadczenie
100firm